Přírodní jevy jsou nevyzpytatelné a mnohdy velmi nebezpečné. Své o tom vědí majitelé nemovitostí, které shořely na prach následkem výboje blesku. Ochránit budovu před požárem přitom není vůbec složité. Stačí si pořídit hromosvod a udržet jej v trvale funkčním stavu. Je však přítomnost tohoto zařízení bezpodmínečně nutná – a jak často se provádí revize? Odpovědi se dozvíte v tomto článku.

Kam blesk udeří?

Bouřka a s ní spojené výboje blesku nejsou nijak výjimečné. Blesk může udeřit prakticky kdekoliv, respektive se snaží najít nejjednodušší cestu, jak se vybít. Cílem se tak stávají stromy, budovy, osamocené konstrukce a mnohá další, obvykle vyvýšená místa. Rozhodujícím faktorem bývá vodivost – blesk většinou zasáhne do místa s nejmenším odporem.

Hromosvod chrání, ale musí fungovat

V souvislosti s ochranou před zásahem blesku většinu lidí napadne, že je nejjistější zůstat doma. Ani prostředí budovy však není stoprocentní ochranou před nepřímým zásahem. Pokud na daném místě není nainstalovaný hromosvod, případně se na něm nachází závada, může se část proudu dostat přes určitá místa (např. telefonní přípojku, vodovodní potrubí apod.) až k osobám, které se nachází uvnitř.

Jakmile hromosvod zachytí blesk, výboj se po něm sveze až do země. Všichni majitelé nemovitostí by proto měli dodržovat pravidelné revize hromosvodů.

Vzhledem k tomu, že zásah bleskem (není-li sveden do země funkčním hromosvodem) může poškodit spotřebiče ve vzdálenosti v okruhu cca 1,5 km, není při jakýchkoliv pochybnostech od věci mimořádná revize elektroinstalace.

Jak často je nutné revizi hromosvodu provádět?

Staveb staršího data se sice povinnost hromosvodu netýká, ale pokud již součástí objektu je, musí se revize provádět jednou za pět let. U novostaveb jsou hromosvody povinné a revize se koná každé čtyři roky. Zanedbání revize může v případě škodní události vést ke krácení pojistného plnění.