Nevěra je nejčastější vztahový problém a pro mnoho párů může znamenat rozchod. Podle psychoterapeutky Miriam Kotrusové se z nevěry lze vzpamatovat, ale je to náročná cesta, na které si partneři musí ujasnit, po čem opravdu touží. 

Nevěra jako smutný závěr vztahových problémů

„Partnerská krize je velmi často odrazem toho, že jeden z partnerů není ve vztahu spokojený a naplnění svých potřeb tak hledá mimo vztah,“ říká psychoterapeutka Miriam Kotrusová. Ta se přímo vztahovými problémy zabývá a se svými klienty se snaží přijít na řešení partnerské krize. 

Zároveň upozorňuje, že zacelení vztahu po nevěře trvá delší dobu a partneři v rámci řešení krize docházejí k mnoha poznáním. Hned na začátku psychoterapie je tedy důležité si stanovit potřeby partnerů a očekávání ve vztahu. Klient by měl nejprve poznat sám sebe a své životní priority. Na této cestě se navíc musí vyrovnat s následky nevěry v podobě pocitu zklamání, zrady, poklesu sebevědomí a ztráty důvěry. 

Psychoterapie Praha nabízí bezpečný prostor k řešení 

Podle zkušeností Miriam Kotrusové z Psychoterapie Praha mívá mnoho klientů tendence vidět problémy pouze na straně partnerů. „V bezpečném a podporujícím terapeutickém prostředí, kde psychoterapeut klienta nekritizuje a neodsuzuje, se klient může začít věnovat tomu, čím on sám přispěl ke vzniku partnerské krize. Ve vztazích k druhým platí, že pokud se člověku podaří změnit alespoň něco na svém chování, druhá strana na to postupem času zareaguje také změněným postojem,“ vysvětluje Miriam Kotrusová z Psychoterapie Praha, které se věnuje vztahovým problémům i individuální psychoterapii. 

Také upřesňuje, že žádný odborník nezaručí záchranu úplně každého vztahu zasáhnutého nevěrou. Základem takové práce je, že se partneři učí komunikovat a během této doby možná vyjde najevo, že každý z nich očekává od vztahu něco jiného. 

Individuální psychoterapie vede k sebepoznání 

Díky individuální psychoterapii se klient naučí lépe poznávat sám sebe, začne vnímat i své stinné stránky a připustí si je. Své vnitřní konflikty bude přijímat s pochopením. Časem si ujasní, co v partnerském vztahu hledá a potřebuje. Díky individuální psychoterapii se mu dále dostane hlubšího vhledu na svůj život. Naučí se otevřeně hovořit o svých pocitech, myšlenkách a dovolí si přiznat problémy i na své straně.