Všimli jste si, že existuje nespočet technologií, které sbírají data o nás nebo o fungování strojů? Že můžeme ovládat některé přístroje na dálku, jako je topení, alarm nebo rozsvěcení světel? Dokonce nemusíme používat ani klávesnici pro vyhledávání dotazu. Stačí jen náš hlas. Jakou roli hraje internet věcí v zaměstnání a na pracovištích?

Co je Internet of Things?

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je skupina zařízení, která jsou propojená pomocí internetu, a díky tomu je můžete ovládat na dálku. Zároveň na sebe mohou daná zařízení reagovat, vzájemně spolu komunikovat a vyměňovat si data. Jak je to možné? Taková zařízení jsou totiž vybavená určitým softwarem, senzory a síťovou konektivitou. Pro představu uvedeme pár příkladů. IoT zařízení jsou například bezpečnostní detektory, alarmy, robotické vysavače nebo SmartTV.

Internet věcí v pracovním prostředí

IoT zařízení na pracovišti zahrnuje například hardware a technologie, jako jsou chytrá zařízení, roboti a umělá inteligence. Díky inteligentnějším zařízením, která jsou schopná komunikovat, by mohli být pracovníci spokojenější a efektivnější. Také by bylo snazší měřit jejich produktivitu. Technologie IoT totiž můžou sbírat data o zaměstnancích, konkrétně o jejich:

  • pohybu
  • stravě
  • spánku
  • aktivitě

Díky tomuto vhledu a získaných informacích můžou zaměstnavatelé zadávat různé pracovní projekty zaměstnancům, kteří se pro daný úkol nejlépe hodí.

Které technologie patří mezi IoT na pracovišti?

IoT zařízení se na pracovištích běžně používají. Jsou to například bezpečnostní systémy, vytápění, klimatizace nebo zavírání dveří, které se ovládají pomocí aplikace v mobilu. Jak tyto IoT technologie dělají zaměstnance šťastnější? Topný systém v kancelářích může reagovat na měnící se počasí a automaty včas upozorní na chybějící pochutiny, takže zaměstnanci nepřijdou o svou oblíbenou sladkost.

IoT zařízení v kanceláři

Ve firemním prostředí jsou IoT zařízení videokonferenční zařízení, velkoplošné displeje nebo chytré stoly, které vás upozorní na to, že stojíte nebo sedíte příliš dlouho. Tím vás motivují ke změně svých návyků. Dalším příkladem je ovládání pomocí hlasu. Předpokládá se, že klávesnice v blízké době úplně vymizí, a místo toho bude součástí hardwaru nabídka integrace hlasu.

IoT zařízení v podobě robotů

Roboti jsou součástí pracovišť už několik let. Setkáváme se s nimi častěji ve výrobě, strojírenství nebo ve skladech. V kancelářích totiž není až takový požadavek na těžkou fyzickou práci, kterou právě vykonávají průmysloví roboti. Zajímavostí je, že pár humanoidních robotů existuje –⁠ pomáhají vítat hosty v hotelech nebo na konferencích.

IoT na pracovišti pomáhá: 3 příklady

Internet věcí je v mnoha ohledech dobrým pomocníkem. Jak vám IoT pomůže?

Spravuje majetek

Internet věcí usnadňuje sledovat, kontrolovat a získávat aktuální údaje o softwaru, hardwaru v budovách, kancelářském nábytku i technologiích. Jednou z největších výhod je možnost využít internet věcí k prediktivní údržbě. Prediktivní údržba využívá sílu IoT senzorů k přesnému určení výkonnosti jednotlivých zařízení. Přesně tak určíte, kdy porucha nastane.

Zvyšuje autonomii zaměstnanců

Internet věcí především umožňuje zaměstnancům pracovat na dálku. Lidé také čím dál méně chtějí pracovat jen v kanceláři. Chtějí se volně pohybovat a pracovat z jakéhokoliv místa v budově a přes den svou pozici měnit. Internet věcí dokáže díky senzorům a kamerám komunikovat přímo se systémy budovy, a dokonce i s chytrými telefony zaměstnanců. Tím vytváří ideální pracovní prostředí.

Zlepšuje produktivitu zaměstnanců

Systémy IoT díky senzorům pomáhají zaměstnancům najít neobsazené místnosti nebo stoly a rezervovat je jen tím, že si k danému stolu sednou. Tato data ze senzorů můžete propojit se softwarem pro správu budov, takže váš úklidový tým bude vědět, které prostory má uklidit ze všech nejdřív.