Současná situace, kdy se zdražují ceny potravin, energií (včetně toho, že si nejsme jistí, zda jich bude dostatek) a v podstatě všech produktů pro život, nutí lidi zamyslet se nad tím, jak dosáhnout co největší soběstačnosti. Díky tomu jsme mohli pozorovat, že spousta lidí se rozhodla pěstovat si letos mnohem více vlastních plodin. A také se celá řada lidí rozhodla hledat alternativní zdroj energie. Jedním z nejjednodušších řešení je fotovoltaika.

Neomezená energie

Zatímco zdroje energií, které získáváme pomocí kotlů (plynových, na tuhá paliva či biomasu), jsou omezená, u fotovoltaiky tomu tak není. Fotovoltaická elektrárna nám umožňuje využívat neomezený zdroj energie, který označujeme jako obnovitelný. V tomto případě získáváme energii ze sluníčka, kterou pohlcujeme speciálními fotovoltaickými panely. Ty jsou nejčastěji umístěny na střeše domu. Díky těmto panelům se solární energie mění na stejnosměrný proud. Elektřina je přenesena do invertoru, kde se stejnosměrný proud mění na střídavý (který se používá v domácnostech).

Materiály na fotovoltaické články

Fotovoltaický článek je z 99 % tvořen křemíkem. Mohou být ale celkem 3 typy fotovoltaických článků, které se v současné době používají. Jedná se o monokrystalické články, které považujeme při výrobě elektrické energie za nejúčinnější. Umí až 15 % slunečních paprsků přeměnit na elektrickou energii. Dalším typem jsou polykrystalické články. Jejich účinnost je o něco nižší, obvykle nedosahuje více, než 14 %. Posledním typem fotovoltaického článku jsou amorfní buňky, které jsou nejlevnější, avšak jejich účinnost se pohybuje kolem 10 %.

Snížení nákladů na energie

Pokud máte finance (nebo velké obavy z nastávající situace ve světě), můžete zvažovat, zda investovat do fotovoltaické elektrárny. Obecně se vám to vyplatí. Tím, že budete vyrábět vlastní elektrickou energii, jí spotřebujete méně z veřejné sítě. A to znamená nižší platby za elektřinu. Vzhledem k tomu, že zájem o tento způsob získávání energie neustále stoupá, vzniká stále více dostupnějších a účinnějších panelů, které je možné koupit.

https://pixabay.com/cs/photos/sol%c3%a1rn%c3%ad-panel-st%c5%99echa-budova-6789348/