V prostředí, kde se pohybuje pracovník CNC a jiných obráběcích strojů je nutné zajistit několik povinností, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. I o to se však ráda postará firma Extéria – přední poskytovatel poradenství v oblasti BOZP a PO

Podívejte se s námi na to, co musí dodržet zaměstnanec. 

Bez školení ke stroji nesmíte

Samozřejmostí je to, že nemůžete vykonávat práci na obráběcím stroji, aniž byste prošli příslušným školením BOZP, tedy bezpečnosti práce. To je povinen vám zajistit zaměstnavatel. Vy na stroji nemůžete pracovat dříve, než školením s povinnou certifikací projdete. 

Předtím, než stroj zapnete

Poté již můžete ke stroji přistoupit a provést kontrolu stroje a jeho součástí. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku ochranné a bezpečnostní části stroje. Zkontrolujte také, zda nejsou na stroji položeny cizí předměty. Ujistěte se, zda jsou ovládací prvky obráběcího stroje umístěny ve správných polohách. Za každou cenu si ohlídejte, abyste nevyřadili z provozu bezpečnostní a ochranné zařízení stroje, v případě úrazu pak budete ještě nuceni platit pokutu, protože jste hrubě porušili bezpečnostní předpisy. 

Během provozu stroje

Když je již stroj v provozu, zastavte vždy vřeteno stroje v případě, když vyměňujete nástroje a obrobky. Používejte ochrannou čepici v případě, že hrozí zachycení vlasů strojem. Potřebujete uklidit vzniklé třísky? Používejte pouze smetáky a předměty k tomu určené, nikdy ne ruce. Mohlo by dojít k poranění. Pokud nemá stroj ochranný kryt, budete muset použít k ochraně vašeho zraku ochranné brýle a nesundávat si je po celou dobu práce se strojem. Toto jsou jedny ze základních povinností, které jako zaměstnanec máte. 

Když práci ukončíte

Po ukončení práci na stroji jste povinni uvést pracoviště do pořádku, tedy odstranit vzniklé třísky nebo další odpadový materiál, ale i prach nebo používané řezné kapaliny. Tento úklid se provádí při zcela zastaveném stroji a nikdy si pro tento úkon nesmíte zapomenout nasadit ochranné prostředky. Před tím, než od stroje odejdete, zkontrolujte, zda jste umístili všechny páky do neutrálních poloh. Ujistili jste se, že je stroj vypnutý? V tom případě můžete s klidným svědomím odejít. 

Při práci s CNC strojem je důležité dodržovat základy bezpečnosti práce.